GoldCat Việt Nam - Giường Nôi Cũi Đa Năng Trẻ Em

logo
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

Free Ship + Ship Cod Toàn Quốc

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Bảo Hành 3 Năm, Hỗ Trợ Trọn Đời

HÀNG CHÍNH HÃNG

HÀNG CHÍNH HÃNG

Hàng GoldCat 100% Việt Nam

Xem tuổi xông đất cho 12 con giáp năm 2024 Giáp Thìn

Xông đất là tục lệ truyền thống của người Việt Nam. Chọn người xông nhà phải là người có tuổi hợp thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 và không xung khắc với tuổi gia chủ. Trong bài viết này cùng tìm hiểu xem tuổi xông đất cho 12 con giáp năm 2024 Giáp Thìn nhé.

1. Gia chủ tuổi Tý nên chọn ai xông đất năm Giáp Thìn 2024

Đối với chủ nhà tuổi Tý, nếu chọn nam xông đất thì nên chọn người sinh năm: 1955 ( Ất Mùi ), 1962 ( Nhâm Dần), 1965 ( Ất Tỵ ) , 1982 ( Nhâm Tuất) , 1985 ( Ất Sửu) , 1992( Nhâm Thân) , 1995 ( Ất Hợi).

Còn nếu gia chủ chọn nữ xông nhà thì nên chọn các tuổi: 1946 ( Bính Tuất ), 1956 ( Bính Thân), 1958 ( Mậu Tuất) , 1961 ( Tân Sửu) , 1968 ( Mậu Thân) , 1971( Tân Hợi ) , 1976 ( Bính Thìn ) , 1986 ( Bính Dần), 1988 ( Mậu Thìn ) , 1991 ( Tân Mùi ) .

2. Gia chủ tuổi Sửu nên chọn ai xông đất năm Giáp Thìn  2024

Nếu nam xông đất, nên chọn người sinh năm: 1951 ( Tân Mão) , 1962 ( Nhân Dần ) , 1965 ( Ất Tỵ) , 1971 ( Tân Hợi ) , 1972 ( Nhâm Tý ) , 1975 ( Ất Mão ), 1992 ( Nhâm Thân).

Nếu nữ xông đất thì chọn tuổi: 1951 ( Tân Mão) , 1965 ( Ất Tỵ) , 1971 ( Tân Hợi ),  1975 ( Ất Mão ), 1981 ( Tân Dậu) , 1985 ( Ất Sửu) .

3. Gia chủ tuổi Dần chọn ai xông đất năm 2024 Giáp Thìn

Nếu nam xông đất, nên chọn các tuổi: 1948 ( Mậu Tý) , 1952 ( Giáp Thìn) , 1958 ( Mậu Tuất ) , 1966 ( Bính Ngọ ) , 1972 ( Nhâm Tý) , 1976 ( Bính Thìn ), 1978 ( Mậu Ngọ ), 1982 ( Nhâm Tuất) , 1988 ( Mậu Thìn).

Nữ xông đất, các tuổi phù hợp là: 1948 ( Mậu Tý) , 1952 ( Giáp Thìn) , 1958 ( Mậu Tuất ) , 1966 ( Bính Ngọ ), 1972 ( Nhâm Tý), 1976 ( Bính Thìn ) , 1978 ( Mậu Ngọ ) , 1982 ( Nhâm Tuất) , 1988 ( Mậu Thìn).

4. Gia chủ tuổi Mão năm 2024 Giáp Thìn  tuổi nào xông đất tốt 

Chọn người nam xông đất sinh năm: 1952 ( Giáp Thìn) , 1955 ( Ất Mùi ) ,  1962 (Nhâm Dần) , 1965 ( Ất Tỵ) , 1975 ( Ất Mão ), 1982 ( Nhâm Tuất ) , 1992 ( Nhâm Thân), 1995 ( Ất Hợi). 

Chọn người nữ xông đất sinh năm:1952 ( Giáp Thìn) , 1955 ( Ất Mùi ) ,  1962 (Nhâm Dần) , 1965 ( Ất Tỵ) , 1971 ( Tân Hợi) , 1972 ( Nhâm Tý ) , 1982 ( Nhâm Tuất) , 1985 ( Ất Sửu ), 1992 ( Nhâm Thân) , 1995 ( Ất Hợi)

5. Gia chủ tuổi Thìn năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Với người nam xông đất, các tuổi sau phù hợp: 1951 ( Tân Mão ) , 1962 (Nhâm Dần) , 1965 ( Ất Tỵ ) , 1971 ( Tân Hợi) , 1972 ( Nhâm Tý ) , 1975 ( Ất Mão ) , 1981 ( Tân Dậu ) , 1992 ( Nhâm Thân) , 1995 ( Ất Hợi).

Nếu nữ xông đất, nên chọn người sinh năm: 1951  ( Tân Mão ) , 1965 ( Ất Tỵ )  , 1971 ( Tân Hợi) , 1975 ( Ất Mão ) ,  1985 ( Ất Sửu).

6. Gia chủ tuổi Tỵ năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Nam xông đất sinh vào các năm sau sẽ rất tốt: 1946 ( Bính Tuất ), 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1958 ( Mậu Tuất ), 1966 ( Bính Ngọ ) , 1972 ( Nhâm Tý ) , 1976 ( Bính Thìn ) , 1978 ( Mậu Ngọ ) , 1982 ( Nhâm Tuất ).

Tuổi của người nữ xông đất phù hợp là: 1946 ( Bính Tuất ), 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1958 ( Mậu Tuất ), 1966 ( Bính Ngọ ) , 1972 ( Nhâm Tý ) , 1976 ( Bính Thìn ) , 1978 ( Mậu Ngọ ) , 1982 ( Nhâm Tuất ).

7. Gia chủ tuổi Ngọ năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Nên chọn người nam xông đất sinh năm: 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1955 ( Ất Mùi ), 1962 ( Nhâm Dần) , 1982 ( Nhâm Tuất ), 1985 ) Ất Sửu) ,  1992 ( Nhâm Thân) , 1995 ( Ất Hợi) .

Chọn nữ xông đất sinh năm: 1946 ( Bính Tuất ), 1956 ( Bính Thân ), 1958 ( Mậu Tuất ) , 1961 ( Tân Sửu ), 1968 ( Mậu Thân ), 1976 ( Bính Thìn ) , 1986 ( Bính Dần ), 1991 ( Tân Mùi ).

8. Gia chủ tuổi Mùi năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Người nam xông đất, nên chọn các tuổi: 1951 ( Tân Mão ), 1955 ( Ất Mùi ) , 1962 ( Nhâm Dần ) , 1965 ( Ất Tỵ ) , 1971 ( Tân Hợi ) , 1972 ( Nhâm Tý ), 1975 ( Ất Mão ), 1981 ( Tân Dậu ), 1992 ( Nhâm Thân) .

Nếu nữ xông đất, nên chọn các tuổi: 1951 ( Tân Mão ) , 1965 ( Ất Tỵ ) , 1971 ( Tân Hợi ), 1975 ( Ất Mão ),  1981 ( Tân Dậu ), 1991 ( Tân Mùi ), 1995 ( Ất Hợi )

9. Gia chủ tuổi Thân năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Nên chọn nam xông đất sinh năm: 1952 ( Nhâm Thìn ), 1956 ( Bính Thân) , 1958 ( Mậu Tuất ), 1966 ( Bính Ngọ ), 1972 ( Nhâm Tý ) , 1976 ( Bính Thìn ), 1978 ( Mậu Ngọ ), 1982 ( Nhâm Tuất ), 1988 ( Mậu Thìn ).

Người nữ xông đất sinh năm các năm sau sẽ rất tốt:  1952 ( Nhâm Thìn ), 1956 ( Bính Thân) , 1958 ( Mậu Tuất ), 1966 ( Bính Ngọ ), 1972 ( Nhâm Tý ) , 1976 ( Bính Thìn ), 1978 ( Mậu Ngọ ), 1982 ( Nhâm Tuất ), 1988 ( Mậu Thìn ).

10. Gia chủ tuổi Dậu năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Nếu nam xông đất, nên chọn người sinh năm: 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1955 ( Ất Mùi ), 1962 ( Nhâm Dần ), 1965 ( Ất Tỵ ) , 1982 ( Nhâm Tuất ), 1985 ( Ất Sửu) , 1995 ( Ất Hợi ), 1945 ( Ất Dậu ).

Nếu nữ xông đất, nên chọn người sinh năm: 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1955 ( Ất Mùi ), 1962 ( Nhâm Dần ), 1965 ( Ất Tỵ ), 1972 ( Nhâm Tý )  1982 ( Nhâm Tuất ) , 1985 ( Ất Sửu ) , 1992 ( Nhâm Thân ) , 1995 ( Ất Hợi ).

11. Gia chủ tuổi Tuất năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Chọn nam xông đất sinh năm: 1962 ( Nhâm Dần ), 1965 ( Ất Tỵ ), 1971 ( Tân Hợi ) , 1972 ( Nhâm Tý ) , 1975 ( Ất Mão ) , 1981 ( Tân Dậu ), 1992 ( Nhâm Thân ) , 1995 ( Ất Hợi ).

Chọn nữ xông đất sinh năm: 1951 (  Tân Mão ), 1965 ( Ất Tỵ ) , 1971 ( Tân Hợi ), 1975 ( Ất Mão ) , 1981 ( Tân Dậu ) , 1995 ( Ất Hợi ).

12. Gia chủ tuổi Hợi năm 2024 Giáp Thìn tuổi nào xông đất tốt

Nam xông đất sinh vào các năm sau sẽ rất tốt: 1946 ( Bính Tuất) , 1948 ( Mậu Tý ) , 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1958 ( Mậu Tuất ), 1960 ( Canh Tý ) , 1972 ( Nhâm Tý ), 1978 ( Mậu Ngọ ) , 1982 ( Nhâm Tuất ) , 1988 ( Mậu Tuất ).

Nên chọn nữ xông đất sinh năm: 1946 ( Bính Tuất) , 1948 ( Mậu Tý ) , 1952 ( Nhâm Thìn ) , 1958 ( Mậu Tuất ), 1960 ( Canh Tý ) , 1972 ( Nhâm Tý ), 1978 ( Mậu Ngọ ) , 1982 ( Nhâm Tuất ) , 1988 ( Mậu Tuất ).

Ngày mùng 1 Tết nên mặc quần áo màu gì ?

 

CÔNG TY TNHH GOLDCAT VIỆT NAM
? Website :GoldCat
MST:0106569607
☎ 08.3738.8686
Zalo : 0837388686
Địa chỉ : Số 36 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội